Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Rozvoj Centra excelentnosti
pre výskum fyziológie tráviaceho traktu – CEFT II. etapa
Kód ITMS projektu: 26220120043
Hmotnostný spektrometer

Hmotnostný Spektrometer

Zariadenie na jednoznačnú identifikáciu mikroorganizmov na báze hmotnostného spektrometra MALDI TOF

  • Charakteristika prístroja: Zariadenie na jednoznačnú identifikáciu mikroorganizmov na báze hmotnostného spektrometra MALDI TOF - hmotnostný spektrometer pre mikrobiologické analýzy detekuje proteíny a peptidy charakteristické pre daný druh mikroorganizmu (baktérie, kvasinky a huby).  Integrálnou súčasťou je softvér s databázou referenčných mikroorganizmov, ktorý má možnosť zadávania vlastných kmeňov. Ide o unikátny prístroj v rámci stredného a východného Slovenska, dôležitý na rýchlu diagnostiku  mikroorganizmov, akými sú napr.  fakultatívne a striktne anaeróbne bachorové a  črevné baktérie.
  • Biologický analyzátor pre rýchlu identifikáciu mikroorganizmov pomocou technológie MALDI TOF od firmy: Bruker Daltonics s.r.o., Zdráhalova 10, 613 00 Brno, Česká republika.
  • Zodpovedná osoba: Prof. MVDr. Vladimír Kmeť, DrSc., mail: kmetv@saske.sk