Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Rozvoj Centra excelentnosti
pre výskum fyziológie tráviaceho traktu – CEFT II. etapa
Kód ITMS projektu: 26220120043
Hematologický analyzátor

Hematologický analyzátor Hematologický analyzátor

  • Charakteristika prístroja: plne automatizovaný hematologický analyzátor pre rutinné spracovanie vzoriek s protokolom pre stanovenie  veterinárnych vzoriek
  • Hematologický analyzátor Cell Dyn 3700 SL od firmy: Abbott Laboratories USA
  • Zodpovedná osoba: MVDr. Viola Strompfová, PhD., mail: strompfv@saske.sk