Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Centrum excelentnosti
pre výskum fyziológie tráviaceho traktu CEFT
Kód ITMS projektu: 26220120001
Prístroje
Neurobiologický ústav SAV (NbÚ SAV)

NBU SAV

 

 

Neurobiologický ústav SAV (NbÚ SAV)

Šoltésovej 4
040 01 Košice

Slovenská republika

Neurobiologický ústav SAV je jediné výskumné pracovisko na Slovensku orientované na výskum nervového systému stavovcov, jeho morfológiu, funkciu a vývoj, študované modernými metódami aplikovanej biológie. K hlavným témam patria mozgovo-cievne poruchy ako jedny z najzávažnejších ochorení nervového systému u ľudí.

 

http://inb.saske.sk

Lobo nbusav