Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Centrum excelentnosti
pre výskum fyziológie tráviaceho traktu CEFT
Kód ITMS projektu: 26220120001
Prístroje
Elektroforetický systém pre pulznú elektroforézu


Elektroforetický systém pre pulznú elektrofrézu Elektroforetický systém pre pulznú elektroforézu

  • Charakteristika prístroja: Elektroforetický systém pre pulznú elektroforézu sa  v projektoch EÚ predpisuje ako hlavná metodika pre stanovenie biodiverzity mikroorganizmov.
  • Pulzná elektrofréza CHEF Mapper XA Chiller System od firmy: LABO-SK, s.r.o., Slávičie údolie 102/A, 81102 Bratislava
  • Zodpovedná osoba: Doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. (ÚFHZ SAV)