Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Centrum excelentnosti
pre výskum fyziológie tráviaceho traktu CEFT
Kód ITMS projektu: 26220120001
Prístroje
Analyzátor plynov

Analyzátor plynov

  • Charakteristika prístroja: Progresívny multianalyzér plynov sa využíva pre efektívnu analýzu plynov vznikajúcich pri fermentácii.
  • Analyzátor plynov CO2, CH4, H2 a H2S_Model Gas Analyzer 180C od firmy: CHROMSPEC-SLOVAKIA, s.r.o., Jánošíková 1827/65, 92701 Šaľa
  • Zodpovedná osoba: RNDr. Svetlana Kišidayová, CSc.  (ÚFHZ SAV)