Stránka SSS
1999 č.1
1999 č.2
1999 č.3
1999 č.4

Spravodaj
Slovenskej speleologickej spoločnosti
 
v elektronickej forme!
V súčasnosti sú k dispozícii v elektronickej forme čísla:
rok 2000 1999 1998 1997 1996 1995
    číslo 4        
    číslo 3        
    číslo 2        
    číslo 1        

Spracováva sa ročník 2000, číslo 1. Postupne pribudnú staršie ročníky až do roku 1995. Situačné mapy, mapy jaskýň, schémata a iné obrázky sú prístupné iba v tlačenej verzii. Ich umiestnenie na Web sa v blízkej budúcnosti nepredpokladá.

Ako posledné vyšlo číslo 4, ročník 2000

Do elektronickej formy bude prevedené v júli 2001. Pokiaľ máte záujem o aktuálnu tľačenú verziu, obráťte sa písomne na vydavateľa, adresa je nižšie.

Výkonný redaktor Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
Vydavateľ Slovenská speleologická spoločnosť
Adresa vydavateľa Hodžova 11, 03101 Liptovský Mikuláš
ISSN 1335-5023
Distribúcia zdarma pre členov SSS
Záujemcovia mimo SSS kontaktujte Sekretariát SSS alebo výkonného redaktora

_________________________________
Posledná zmena: 2. III. 2001 E.Kladiva, 2001.