Stránka SSS Správa 1998 Správa 1999 Správa 2000

Slovenská speleologická spoločnosť
Správy o činnosti

   
 
Správa SSS o činnosti
za rok 2000
 
Správa SSS o činnosti
za rok 1999
 
Správa SSS o činnosti
za rok 1998
 
Toca de Boa Vista (Brazilia) foto S. Seman (SK Cassovia)

________________________________
Posledná zmena: 8. XI. 2002 E.Kladiva, 1999.