Stránka SSS
Čechy a Morava
Stredná Európa
Ostatná Európa
U.S.A.
Ostatný svet

  Slovensko
 
Odkazy na speleologické stránky

Oblastné
skupiny a
kluby SSS
  Slovenská speleologická spoločnosť
Stránky skupín na serveri SSS
Speleoklub CASSOVIA Košice
Jaskyniarska skupina Adama Vallu
Speleoklub Drienka
 
Stránky
jaskyniarov
  Slovenský speleoserver
Bystrický jaskyniarsky server
Therion: Slovenský jaskyniarsky software
Rakovského Speleostránky
Měsíční šachta (české sci-fi, ale čo keď?!)
 
Stránky o
jaskyniach od
organizácií
mimo SSS
  Sprístupnené jaskyne (Kvalitná práca!)
Sprístupnené jaskyne na Liptove
Dobšinská ľadová jaskyňa
Medvedia jaskyňa
Jaskyňa Čertova diera
Jasov a Jasovská jaskyňa
Jasovská jaskyňa očami novinára
Sprístupnené jaskyne v okoli Roznavy
 
Články o
slovenských
jaskyniach
  Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti
Prieskum Jastericieho jazierka, Slovensky kras
Zachránime jaskynné ekosystémy?
Fauna jaskýň
NPR Silická ľadnica: uzatvorenie
Nové chránené územia v BB kraji
Národný park Muránska planina
Slovenské jaskyne súčastou Svetového dedičstva
Vulkanospeleologické sympózium pod Etnou
 
Tématicky
blízke
odborné
organizácie
  Správa slovenských jaskýň
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Geotechnický ústav SAV Košice
Archeologický ústav SAV Nitra
Archeologický ústav SAV, pobočka Košice
Slovenské národné múzeum
Katedra geodézie a geofyziky, FBERG, TU Košice
Katedra dobývania ložísk a geotechniky TU Košice
Katedra hydrogeológie UK Bratislava
Katedra klasickej archeológie FH TU, Trnava
Zoologický ústav SAV, pracovisko Košice (Anglicky)
Geografický ústav SAV Bratislava
Botanický ústav SAV
 
Spriatelené
záujmové
organizácie
  Miniopterus Bratislava
Bratislavský mineralogický klub
Prírodovedný klub pri VSM Košice
Mineralogický klub pri VSM Košice
 
Užitočné
odborné
informácie
  Geologická mapa Slovenskej republiky
Dubnícke opálové bane
Nieco malo o Dubníku
Svet minerálov
BOTANIKA.SK - sprievodca svetom botaniky
Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska
Ohrozené rastlinné druhy Slovenského krasu
 
Stránky
dobrodruhov
a pre
dobrodruhov
  Lanové premostenie Zádielskej tiesňavy
Horolezecký sprievodca po Slovensku
Horolezectvo na Slovensku a vo svete
Slovenský horolezecký spolok - SHS JAMES
HORY.SK pre horolezcov, skialpinistov a vysokohorských turistov
Súľovské skaly, priroda a horolezecky sprievodca
Horolezecky oddiel JAMES Klub Spiš
Tomašovsky vyhlad, horolezecky sprievodca
Horolezecko-expedicny klub Záhorie
Festival horských filmov, Poprad
Valuąiak a prechod Arktidou
Slovenská asociácia zlatokopov
Zlatokopecký klub geologov
Zlatokopovia, ale zatial niekde kopu
Panoráma.sk, stránky pre cestovatelov
 
Predajne
turistickej a
špeciálnej
výstroje
  Extreme Netri - horolezecká výstroj, školenia
Yak a Yeti, turistická a športová výstroj
Trek Sport, batohy, spacie vaky
Tramtária turistická a športová výstroj
Alpinus turistická a športová výstroj
Alpin Sport Tatry horolezecká a turistická výstroj
Pro Dive potápačská výstroj
 
Časopisy
s príbuznou
tématikou
  Jamesák, horolezecký časopis
Pro Dive News firemný časopis pre potápačov
 
Krasové územia,
parky, CHKO
a regiony
  TANAP = Vysoké Tatry
NP Slovenský raj
NP Nízke Tatry
CHKO Slovenský kras(Anglicky)
Zádielska tiesňava
Demanovská dolina
Tatransko-podtatransky region
Liptov
Mesto Rožňava a okolie
Turna nad Bodvou
 
Historické a prírodné pamiatky
  Slovenské hrady
Dejiny Slovenska
Pamiatky a múzeá SR
 
Štátne
orgány a
organizácie
  Ministerstvo životného prostredia SR
Geologická služba Slovenskej republiky
Slovenská agentúra životného prostredia
Geodetický a kartografický ústav
Úrad geodézie a kartografie
MŽP SR z pohľadu ekológov
Štátny informačný systém životného prostredia
ŽPNet - Neverejná sieť rezortu MŽP SR
Správa o životnom prostredí v SR
 
Právne a
logistické
zdroje
  Zbierka zákonov SR
Zákony na UK Bratislava
Informačný server pre miestnu samosprávu
Obecné noviny ONLINE
DAPHNE - časopis pre životné prostredie
Capacity 21 (na UK Bratislava)
Biodiverzita pre študentov
 
Ekologické,
ochranárske
a vôbec
mimovládne
organizácie
  Životné prostredie na UK Bratislava
ChangeNet - server pre neziskové organizácie
PANORAMA
http://www.siac.sk/
Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku
Slovenská riečna sieť
BAMBI - stredisko environmentálnej osvety
Ľudia a voda
Sosna Košice
Ochrana prírody, Gemer
VLK TATRY - Lesoochranárske združenie
Hlavná stránka RK SOPK Košice
DAPHNE - Centrum pre aplikovanú ekológiu
 

Ak máte alebo poznáte stránku, o ktorej sa domnievate, že tématicky do nášho zoznamu odkazov patrí,
pošlite nám e-mail na adresu: kladiva@saske.sk
Ďakujeme!

__________________________________
Posledná zmena: 28. III. 2000 E.Kladiva, 1995.