Stránka SSS
Jaskyne
Rebríček
Sprístupnené
Iné stránky

 
Slovenské jaskyne
a
krasové územia

 
 

Počet jaskýň a priepastí, ktoré na Slovensku eviduje Slovenská speleologická spoločnosť, prekročil číslo 4150. Niektoré z nich Vám postupne predstavíme. V súčasnosti sú k dispozícii kapitoly:

Ktoré z jaskýň sú naj..., sa dozviete v našich rebríčkoch. Postupne predstavíme tiež sprístupnené jaskyne Slovenska.

O ďalších jaskyniach sa môžete dočítať na stránkach Spravodaja SSS alebo nájsť na iných stránkach podľa nášho zoznamu odkazov.

 

________________________________
Posledná zmena: 3. IX. 2001 E.Kladiva, 1999.