Nazad
Stránka SSS
Regióny
Jaskyne
Rebríčky
Koniec

TABUĽKA NAJHLBŠÍCH JASKÝŇ
v Slovenskom krase

stav k 20.2.2002
podľa údajov Jána Tencera a E.Kladivy


Poradie vNázov hĺbka       planina
krase   SR            
1. 3. Jaskyňa Skalistého potoka 317 m       Jasovská planina
2. 9. Kunia priepasť 203 m       Jasovská planina
3. 14. Čertova priepasť 186 m       Horný vrch
4. 15. Brázda 181 m       Silická planina
5. 21. Malá Železná priepasť 141 m       Silická planina
6. 22. Veľká Buková priepasť 140 m       Silická planina
7. 23. Ponorná priepasť 135 m       Silická planina
8. 26. Diviačia priepasť 123 m       Plešivecká planina
9. 29. Veterná priepasť 120 m       Horný vrch
10. 32. Natrhnutá priepasť 112 m       Dolný vrch
11. 34. Silická ľadnica 110 m       Silická planina
12. 35. Hlinoš 110 m       Dolný vrch
13. 36. Attilova priepasť 108.5 m       Silická planina
14. 41. Zvonivá jama 101 m       Plešivecká planina
15. 42. Obrovská priepasť 100 m       Dolný vrch
16. 50. Nová Muflónia priepasť 88 m       Plešivecká planina
17.   Jaskyňa Drienka 84 m       Silická planina
18.   Dvojitá priepasť 79 m       Plešivecká planina
19.   Muflónia priepasť 77 m       Plešivecká planina
20.   Trojramenná priepasť 75 m       Jasovská planina
21.   Hajagoš 75 m       Jasovská planina
22.   Jelenia priepasť 75 m       Plešivecká planina

________________________________
Posledná zmena: 22. X. 2002 E.Kladiva, 1999.