Stránka SSS
Skupiny
Regióny
Kontakty
Ďalej

Čo to je, keď sa povie
Slovenská speleologická spoločnosť
 
Eduard Kladiva
Obsah
Index
Právne postavenie
Krátka história
Prieskumná činnosť
Dokumentácia
Ochrana prírody
Odborný výskum
Výmena skúseností
Výchova, vzdelávanie
Propagácia jaskýň
Medzinárodné kontakty
Financovanie
Význam SSS
Vybavenie jaskyniara
Kontakty na SSS
* * *
Stránka SSS
Skupiny a kluby
Regióny a jaskyne
Kontaktné adresy
* * *


________________________________
Posledná zmena: 20. III. 2000 E.Kladiva, 1999.