Nazad     Na úvod     Ďalej

Adresár Výboru SSS

Meno a priezviskofunkcia,
náplň práce
Adresatelefón
zamestnanie
domov
mobil
e-mail
Doc. RNDR. Zdenko Hochmuth, CSc.predseda M.Nešpora 17/III,
08001 Prešov
055 6258594
051 47255
0905 488028
hochmuth@nextra.sk
hochmuth@kosice.upjs.sk
Ing. Ján Tulisčestný predseda Brezová 9,
05201 Spiš. Nová Ves
-
053 4463304
0903 811867
uranpres@uranpres.sk
Mgr. Bohuslav Kortmanpodpredseda Stred 66/61,
01701 Povážska Bystrica
041 7235613
042 4321064
-
kasak@map.sk
cez tretiu osobu
Ing. Tomáš Ďurkatajomník Rajecká 40,
82107 Bratislava
02 40252131-35
02 45249400
-
durkova@gku.sk
cez tretiu osobu
Ing. Jozef Thuróczyekonóm Toryská 4/28,
04001 Košice
-
055 6427237
0905 515979
thuroczy@betox.sk
Oľga Miháľováčlenka
Speleomíting
Ul.Mládeže 34,
05801 Poprad
052 7152707
052 7733754
-
schwartz.L@chemosvit.sk
cez tretiu osobu
RNDr. Eduard Kladiva, CSc.člen
WWW stránka
Maurerova 14,
04022 Košice
055 6335447
055 6719527
-
kladiva@saske.sk
Eduard.Kladiva@cern.ch
Mgr. Branislav Šmídačlen Čajkovského 40,
97108 Trnava
-
033 5521275
0903 447965
styx@rainside.sk
cez tretiu osobu

Adresár Kontrolnej komisie SSS

Meno a priezviskofunkciaAdresatelefón
zamestnanie
domov
mobil
e-mail
Vladimír Mikulapredseda Pelhřimovská 1191/55,
02601 Dolný Kubín
043 5864040
043 5885532
0905 501517
mikula@bb.telecom.sk
Peter Strečanskýčlen Morovianska 53/1,
97251 Handlová
046 5473681
046 5476681
0904 577008
-
Milan Štécčlen Hronec 312,
97645
-
048 6175428
0905 135535
-


Sekretariát SSS

Slovenská speleologická spoločnosť
Hodžova 11
03101 Liptovský Mikuláš
telefón: 055 6427237, 0905 515 979 (Ing. J. Thuróczy)

_______________________________
Posledná zmena: 3. IX. 2001 E.Kladiva, 1999.