Stránka SSS Čo je nového Zámery Slovakia Cave Webmaster

O stránke, autoroch a inom
 
Tu bude počítadlo
 
O stránke

Na jeseň 1999 súhlasil Výbor SSS s mojím návrhom na zriadenie WWW stránky Slovenskej speleologickej spoločnosti. Cieľom stránky je

  • prezentovať ciele, zámery a činnosť SSS,
  • informovať o výsledkoch činnosti slovenských jaskyniarov,
  • oboznamovať verejnosť s hodnotami slovenských jaskýň,
  • propagovať potrebu ochranu krasovej prírody,

Stránky SSS slúžia pre vašu informovanosť, preto sa snažíme vyhnúť všetkým nezmyselným efektom (animácie, javy, bliky, pluginy a pod.), ktoré iba rozptyľujú. Chceme, aby stránky SSS došli ku každému bez rozdielu výkonu počítača, preto sa usilujeme o jednoduchú formu stránok, bez framesov, dynamiky, prepínačov a pod., prípadne ponúkame náhradné riešenie. Kvôli nízkej priepustnosti siete na Slovensku mimo Bratislavy sa snažíme obrázky maximálne zoštíhliť, niekedy možno aj na úkor kvality.

O autoroch

Autormi textov, máp, fotografií a kresieb sú dobrovoľní jaskyniari, členovia SSS. Ak nie je autor uvedený v záhlaví článku, je ním webmaster, E. Kladiva. Niektoré fotografie boli prevzaté z nepredajnej (a už rozobratej) publikácie SSS: Jaskyne a jaskyniari, Martin 1987. Niektoré texty vypotené webmasterom jazykovo korektovala E. Ďurková a M. Kladivová, ktorým týmto srdečne ďakujem.

Prispevať do stránky môže každý akoukoľvek témou, ktorá súvisí so slovenskými jaskyňami, prírodou krasu, jaskyniarstvom.

O jaskyniaroch

Väčšina ľudí vníma každého špinavého chlapa s baterkou v krasovej oblasti ako jaskyniara, asi ako každého v mundúre ako vojaka. Lenže býva voják dobrý aj zlý, skúsený aj babrák, múdry aj nie celkom. Sú jaskyniari skúsení, šikovní, aktívni, múdri, sú aj z opačného pólu. Tí v Slovenskej speleologickej spoločnosti sú ale pod kontrolou - seba, svojich kamarátov, kolegov, vedúcich, funkcionárov.

O ich skutočnej práci v podzemí, prínose pre poznanie slovenskej prírody a o úsilí na jej záchranu a ochranu, sa dozvedá iba úzka skupina odborníkov. A je dobre, že niektoré informácie sa nedostávajú do uší krivých ľudí, ktorí vidia v jaskyni iba zdroj vlastného zbohatnutia: vylomia kvapeľ, vykopú archeologický nález, zabijú a vynesú unikátneho živočícha, aby svoj úlovok predali na burze alebo čiernom trhu ľudom, čo nič nespravia pre náš spoločný domov.

Napriek tomu sa Slovenská speleologická spoločnosť rozhodla sprístupniť informácie o svojej práci, výsledkoch a cieľoch pre širokú verejnosť formou Internetu, predovšetkým, aby ste mali sami možnosť urobiť si úsudok o užitočnosti dobrovoľnej práce jaskyniarov a o náročnosti podmienok, v ktorých získavajú nové poznatky. Veríme, že znalosti o menej známej časti slovenskej prírody ukážu potrebu lepšej starostlivosti o jaskyne, väčšej podpory odbornému prieskumu a ekologického prístupu k osobitostiam krasovej prírody nielen v širokej verejnosti ale aj u úradníkov všetkých rangov.

O serveri

Stránka SSS je prevádzkovaná na WWW serveri Slovenskej akadémie vied v Košiciach vďaka pochopeniu vedenia a správcov siete, ktorým týmto uprímne ďakujeme.

Kompletná príprava stránok prebieha na súkromnom počítači ručným editovaním v znakovej sade Windows a do formátu ASCII a ISO 8859-2 sú texty konvertované vynikajúcim freeware programom DIA (autor Michal Jungmann, kterému tímto upřímně děkuji). Ak potrebujete inú znakovú sadu, napíšte mi.

Webmasterom stránok SSS je E. Kladiva, ktorý zodpovedá za obsahovú náplň stránok, grafické spracovanie, aktualizáciu a štruktúru stránok. Správcom Web servera SAV je sympatická dievčina, M. Hnatičová, ktorá rieši prevádzkové problémy (výpadky apod.). Za priepustnosť siete zodpovedá združenie SANET a niekedy aj chatujúci, hrajúci alebo sexujúci študenti.

Štatistiku prístupov nám vyhodnocuje služba NAJ.SK, ktorej týmto zo srdca ďakujeme. Stránky sú tiež registrované na serveri MOZAIKA.

O webmasterovi

Jaskyniarstvu sa venujem vyše štvrťstoročie, príprave stránok o jaskyniach vyše 5 rokov. V roku 1994 som pripravil prvú jaskyniarsku prezentáciu v krajinách bývalého východného bloku, vtedy ešte pod GOPHERom. V roku 1995 som spustil vtedy jednu z najrozsiahlejších jaskyniarskych stránok na svete Slovakia: Cave Server. V roku 1997 som založil zoznam e-mailov českých a slovenských jaskyniarov. Od jesene 1999 spravujem stránky Slovenskej speleologickej spoločnosti.

Moja vlastná pracovná homepage vyzerá otrasne a je prístupná iba vo vnútornej sieti SASKE (naštastie), vystrčil som alespoň jej časť. V blízkej budúcnosti plánujem (konečne) sprevádzkovať vlastnú Homepage aj pre širokú surfársku a jaskyniarsku verejnosť. K tomu mi dopomáhaj WEB!

O budúcnosti

Stránka SSS nie je konečná odložená vec, aktualizuje sa a dopĺňa podľa možností SSS, jaskyniarov aj webmastera. Preto sa často vracajte, nové veci nájdete v sekcii Čo je nového, najbližšie plánované alebo prebiehajúce úpravy na stránke Zámery rozvoja stránky SSS.

Medzi dlhodobé zámery patrí predovšetkým:

O písaní

Napíšte mi, ak sa vám na stránkach SSS niečo nepáči, nefunguje, chýba, ak chcete poradiť, prispieť, poklábosiť si (nielen o jaskyniach). Buďte trpezliví, ak na váš e-mail neodpoviem ihneď, denne dostávam pol stovky e-mailov. Žiadny jaskyniarsky alebo osobný sa neztratí. Neťahajte zo mňa informácie, ktoré neviem alebo ktoré môžete nájsť inde.

Teší mňa, že ste navštívili tieto stránky a prajem vám ničím nerušené surfovanie, rýchlu sieť a príjemný deň, večer, noc. Váš

Webmaster              
Eduard Kladiva          
Starý jaskynný pes        

 


________________________________
Posledná zmena: 15. IV. 2000 E.Kladiva, 2000.