Nazad Stránka SSS Zoznam Ďalej

 
Odborná komisia SSS
 
pre potápanie
 
Stránky
* Základné údaje
Správy
* za rok 1998
* za rok 1999
Články
* Spravodaj
    Základné údaje
  • Predseda
Doc. RNDR. Zdenko Hochmuth, CSc.
  • Výbor
 
  • Sídlo
Prešov
  • Adresa
Doc. RNDR. Zdenko Hochmuth, CSc.
M. Nešpora 17/III,
08001 Prešov
  • Telefón
091 47255 (domov)
095 6221926 kl. 45 (zamestnanie)
0905 488028
  • E-mail
hochmuth@kosice.upjs.sk (Z. Hochmuth)
  • Pôsobisko
 
  • Lokality
 
  • Odbornosť
 

________________________________
Posledná zmena: 20. IV. 2000 E.Kladiva, 2000.