Nazad Stránka SSS Obsah Ďalej Stránka klubu

Správa o činnosti za rok 1999
Odborná komisia pre potápanie

Pôvodní, vo východnom Slovensku sídliaci členovia pracovnej skupiny Východ sa z rôznych dôvodov v r. 1999 venovali iba aktivitám mimo potápania, pokračujúc v prieskume a mapovaní na rozpracovaných lokalitách. V Moldavskej jaskyni objavili cca 260 m chodieb a zamerali 512,26 m chodieb prevažne na JZ okraji známych priestorov. V Jánskej doline sme domerali niektoré časti Stanišovskej jaskyne a tiež povrch nad touto jaskyňou. Sústredili sa na speleologické prepojenie Veľkej a Malej Stanišovskej jaskyne a na práce na konci Malej Stanišovskej jaskyne. Práce doposiaľ nepriniesli predpokladaný výsledok. Mapovali v jaskyni Hlbokô.

Časť skupiny, ktorá mala ambície vykonávať potápačský prieskum (T. Fussgänger, K. Kýška) s výpomocou iných členov skupiny i iných skupín (Cassovia) uskutočnila spolu 9 potápačských akcií. Čiastkový postup bol iba v Travertínovej jaskyňa pod potokom v Hájskej doline. Mimoriadne vhodné podmienky na jeseň na Skalistom potoku nevyužili.

Úspešnejšia bola spolupráca D.Hutňana s potápačmi Českej speleologickej spoločnosti. D. Hutňan sa potápal v Slukovej studni v Moldavskej jaskyni (-18m, pokračuje), prieskum Brzotínskej jaskyne nepriniesol nové skutočnosti. Úspešný bol prieskum Skalistého potoka - horných častí za sifónom 17.13, kde bolo objavených koncom roka ďalčích cca 200 m priestorov - sieň a vodná chodba. Čiastočne tieto časti zamerali, čím jaskyňa presiahla zameranú dĺžku 4 000m. V Jánskej doline títo potápači uskutočnili farbiaci pokus a potápali sa tiež v Sokolovej jaskyni.

Odborná komisia pre potápanie      

________________________________
Posledná zmena: 23. IV. 2000 E.Kladiva, 2000.