Stránka SSS Nazad Obsah Ďalej Stránky klubov

Slovenská speleologická spoločnosť
Správa o činnosti za rok 1999

Činnosť zložiek s celoslovenskou pôsobnosťou
Činnosť Výboru SSS Dokumentácia
Centrálne akcie SSS Edičná činnosť
Činnosť odborných komisií Medzinárodná spolupráca
Ochrana jaskýň a krasu Tabuľka aktivity skupín

Činnosť oblastných skupín a klubov
JS Adama Vallu SK Drienka SK Malá Fatra SK Slovakia-Bystrá
SK Badizer JK Dubnica n.Váhom OS Martin SK Slovenský raj
SK Banská Bystrica OS Handlová OS Muránska planina JS Spišská Belá
Speleo Bratislava SK Chočské vrchy JK Neandertal JK Strážovské vrchy
OS Brezno OS Inovec SK Nicolaus OS Tisovec
SK Cassovia OS Jána Majku OS Orava OS Trenčianske Teplice
OS Čachtice K. pre potápanie OS Plavecké Podhradie OS Tríbeč
SK Červené vrchy SK Leopoldov OS Prešov OS Uhrovec
JK Demänovská dolina OS Liptovský Mikuláš OS Rimavská Sobota SK UK Bratislava
Speleo Detva OS Liptovská Teplička Speleo Rožňava  
OS Dolné Orešany OS Liptovský Trnovec OS Ružomberok  


Spracované na základe materiálov Výboru SSS, odborných komisií, oblastných skupín a jaskyniarskych klubov SSS. Správu o činnosti SSS za rok 1999 vypracoval Doc. RNDr. Z. Hochmuth, CSc., predseda SSS. Do webovskej prezentácie správu upravil RNDr. Eduard Kladiva, CSc.

________________________________
Posledná zmena: 23. IV. 2000 E.Kladiva, 2000.