Stránka SSS     Nazad     Obsah     Ďalej     Stránka klubu  

Správa o činnosti za rok 1998
Oblastná skupina Považský Inovec

Skupina sa takmer výhradne sústredila na sondovacie práce v jaskyni pod Holým Kameňom (Považský Inovec). Rozšírili sme tu vstupnú 7 m hlbokú priepasť. Na dne jaskyne sme postúpili o 5 m hlbšie, čím bola dosiahnutá celková hĺbka 29 m. V bočnej stene sú náznaky pokračovania priestorov.

Zúčastnili sme sa pracovných akcií ďalších skupín a klubov do Jaskyne Zlomísk, Zápoľnej jaskyne a v Plaveckom krase.

Jeden člen úspešne absolvoval Lezecké dni SSS.

Oblastná skupina Považský Inovec

________________________________
Posledná zmena: 3. I. 2000 E.Kladiva, 1999.