Nazad
Stranka SSS
Regiony
Rebricky
Jaskyne
Dalej

Uvodna charakteristika uzemia
 
Stratenska jaskyna, Slovensky raj
Jan Tulis, Ladislav Novotny
Obsah
Index
Uvod
Stratenska jaskyna
Geologia uzemia
Tektonicky vyvoj
Morfologia uzemia
Mapovanie jaskyne
Poloha jaskyne
Hydrologicke pomery
Charakter priestorov
Typy sedimentov
Vyskum jaskyne
Mikroklima jaskyne
Ako dalej?
* * *
Album fotografii
Atlas map
Galeria kresieb
* * *
Kniha
Copyright SSS
 

Slovensky raj sa nachadza vo vychodnej casti Slovenska. Orograficky patri do oblasti Slovenskeho rudohoria Vnutor- nych Zapadnych Karpat, do celku Spissko - gemersky kras.

Krasovy relief Slovenskeho raja reprezentuje sustava krasovych planin a chrbtov oddelenych hlbokymi tiesnavami, kanonmi a sirsimi riecnymi dolinami. V podzemi planin su bo- hato vyvinute podzemne krasove javy - jaskyne a priepasti. Krasove uzemie ma plochu 151.5 m2. Z podzemnych krasovych javov je najvyznamnejsia sustava Stratenska jaskyna - Dobsinska ladova jaskyna.

Nazov Stratenska jaskyna bol odvodeny od obce Stratena, v blizkosti ktorej sa nachadza. Nazvy jednotlivych casti jaskyne su v sulade so Zasadami pre tvorbu nazvov a nazvo- slovia jaskyn.

Ihned po objaveni Stratenskej jaskyne sa rozvinul jej intenzivny prieskum, takze v priebehu niekolkych rokov bol objaveny rozsiahly jaskynny system. Sucasne s prieskumom a objavovanim boli podzemne priestory zameriavane, co umoz- nilo usmernovat prieskumne prace na hlavne najperspektivnej- sie smery. Sucasne s prieskumom podzemnych priestorov bol rieseny siroky okruh otazok speleogenezy a speleoevolucie.


________________________________
Posledna zmena: 20. III. 2000 E.Kladiva, 1997.