Vitajte v databáze Speleologickej literatúry Slovenska streda, 29. január 2020, 15:2 SEČ  

Hľadanie Prechádzať Zmeny Pomoc Štatistika O SLS Adresy
Úvodná stránka
Pomoc ?
Ako na SLS?
Štruktúra databázy
Jednoduché hľadanie


  Ako na S.L.S.?   

Dúfam, že snadno. Snažil som sa o priateľský, jednoduchý a ľahko použiteľný design bez veľa funkcií, vyskakovacích okien, flashov, animácií a iných behavých pitominiek. Služby databázy Speleologickej literatúry Slovenska sú rozdelené do Sekcií (modrá lišta pod uvítacím pozdravom a dátumom). Tri sekcie pracujú s databázou, ostatné poskytujú informácie o S.L.S.. Pri prvej návšteve môže byť pre Vás osožné oboznámiť sa s kapitolou Štruktúra databázy v sekcii Pomoc.

Základom Vašej práce s databázou je vyhľadávanie. Je sústreďené v dvoch Sekciách - Hľadanie a Katalogy. V sekcii Hľadanie možno hľadať v jednotlivých poliach záznamu s možnosťou zoradenia výsledku hľadania podľa niektorých polí a to vzostupne alebo zostupne. V položke Kombinované hľadanie je možno zadať zložitejší dotaz, vyhľadávať vo viacerých poliach záznamu a nastaviť presnejšie aj spôsob radenia výsledkov.
V Sekcii Katalogy možno hľadať podľa jednotlivých hesiel prechádzaním zoznamov (browse). Táto metóda je zdĺhavejšia ako fulltextové vyhľadávanie, ale umožňuje sa dopracovať k záznamom, pre ktoré by sa obtiažne formuloval dotaz vo fulltextovom hľadaní.

Upozornenie! Vo verzii v.1.0 TRIAL nie sú služby Kombinovaného hľadania ani Sekcie Katalogy implementované. Prosím o trpezlivosť.

V Sekcii Zmeny uvádza S.L.S. informácie o nových službách S.L.S. a o zmenách v obsahu databáze (= raste počtu hesiel). V Sekcii Pomoc je vhodné sa oboznámiť s úskaliami hľadania s diakritikou. Sekcia Štatistika poskytuje súhrnné informácie o obsahu databáze a jej využití. V Sekcii O SLS nájdete pomerne nepotrebné rozprávanie o tomto projekte a návrhy, ako môžete prispieť k budovaniu S.L.S.. A keď Vás zaujíma, kam si posťažovať, inšpiráciu nájdete v Sekcii Adresy. A tiež zopár liniek, keby sa Vám S.L.S. málila.

Niekoľko predbežných poznámok k výpisu vyhľadanej informácie. Vo verzii 1.0 je implementovaný iba jednoduchý výpis citačných údajov vo forme číslovaného zoznamu. Niektoré polia sa nevypisujú vôbec. Na S.L.S. sa predpokladá niekoľko ďalších foriem výstupu výsledkov (aj štandart pre slovenské speleologické periodiká, tzv. vzor Slovenský kras) a spôsobov výstupu, napríklad tľač a e-mail. Rovnako sa plánuje úplný výpis jednotlivého záznamu v rôznych formátoch, vrátane bibliografických (ktoré ale musím ešte naštudovať).  Dátum vydania: 31. 1. 2004  Autor: SJP  

Copyright SJP, © 2020 S.S.S. ver. 1.0 Stránka vytvorená za 0.00 sekúnd 
S.L.S. beží na S.L.S. používa S.L.S. používa S.L.S. používa S.L.S. beží na