Vitajte v databáze Speleologickej literatúry Slovenska sobota, 14. december 2019, 18:59 SEČ  

Hľadanie Prechádzať Zmeny Pomoc Štatistika O SLS Adresy
Úvodná stránka
O SLS ?
Úvodné slovo
Ako prispieť
Prispievatelia
Software


  Ako môžete prispieť?   

        Vážené kolegyne a kolegovia speleológovia a bádatelia,

pokiaľ pracujete alebo publikujete v oblastiach, ktoré súvisia so slovenskými jaskyňami, krasovými aj nekrasovými, so slovenským jaskyniarstvom alebo príbuznými odbormi, ak sa Vám idea online databázy Speleologickej literatúry Slovenska páči a chceli by ste prispieť alebo napomôcť jej rozvoju, existuje niekoľko možností:

  • Pošlite mi láskavo svoju personálnu bibliografiu, prípadne bibliografiu výskumného alebo odborného projektu, na riešení ktorého sa podielate a ktorý súvisí s t0matikou S.L.S.. Najlepšie v elektronickej forme e-mailom, prípadne v papierovej na adresu
    E. Kladiva, ÚEF SAV, Watsonova 47, 04353 Košice.
  • Upozornite mňa, prosím, e-mailom alebo písomne na nový Váš článok, správu alebo publikáciu, ktorá sa týka problematiky slovenských jaskyní, jaskyniarstva a krasových oblastí.
  • Vyjadrite svoj kritický názor na ideu S.L.S. a jej nedostatky, aby mohli byť odstránené. Taktiež vám budem vďačný za vaše kritické pripomienky k obsahu databázy S.L.S., predovšetkým za upozornenia na chyby a nepresnosti v citáciach, či už Vašich alebo iných autorov. Knihovníkom a archivárom tiež za metodické rady, ako databázu priblížiť ich profesionálnej úrovni.
  • Ak výsledky vyhľadávania na S.L.S. výrazne prispeli k príprave Vašej publikácie, citujte S.L.S napr. takto:
    E. Kladiva, Speleologická literatúra Slovenska, http://www.saske.sk/cave/sls/, Košice 2004.
Nehnevajte sa, ak databáza neobsahuje niektoré Vaše publikácie, istý čas potrvá, kým sa dopracujem k starším ročníkom časopisov alebo zriedkavým titulom. Vaša informácia môže proces urýchliť (ale nie tak, že už na druhý deň po odoslaní zoznamu). Najväčší záujem mám o informácie o Vašich odborných správach, o rukopisoch, diplomových a podobných prácach, ktoré spravidla existujú v niekoľko málo exemplároch uložených v obtiažne dostupnom archíve, publikované v nejaskyniarskych časopisoch, v zborníkoch z konferencií a pod. Vaše zoznamy a informácie nebudú nikde zverejňované ani poskytované tretím osobám, poslúžia mi iba na doplnenie databáze a overenie existujúcich záznamov.

Pochopitelne najcennejšia pomoc je, ak Vami poskytnutá informácia o publikácii bude úplná, t.j. bude obsahovať nielen úplné citačné údaje ale aj spracované všetky bibliografické polia. Informácie o všetkých poliach záznamu S.L.S. o publikácii je uvedená v sekcii Pomoc, kapitola Štruktúra databázy. Preto iba pripomeniem, že úplný záznam obsahuje okrem citačných údajov (zoznam autorov, názov publikácie, názov zdroja (časopisu, zborníka, ...), rok vydania, ročník, diel, číslo, rozsah strán, vydavateľ, miesto vydania) aj doplňujúce informácie excerpované z publikácie - zoznam dotknutých lokalít, kľúčové slová, abstrakt - a informácie o uložení (archivovaní) publikácie alebo jej kópie.

Spracovaním úplného záznamu a jeho poskytnutím S.L.S. v elektronickej podobe môžete byť (s Vaším súhlasom) v záznamu vyznačený ako Prispievateľ. Spracovanie výrazného počtu záznamov a zvládnutie práce s databázou môže byť "odmenené" poskytnutím software na prevádzku databázy priamo na Vašom počítači, prípadne aj časti (alebo celej) databázy. Iný profit okrem dobrého pocitu a šírenia informácie o Vašej publikácii cez S.L.S. neviem poskytnúť.

Formát súboru s informáciami ponechám na Vašom výbere a možnostiach, ale najvhodnejší je prostý text, neformátovaný. Excel je tiež akceptovateľný, Linux bez problémov, TeX, LaTeX, zvládnem aj windowsácky Word, iba s Mac-ovskými súbormi neviem pracovať). Neskôr pribudne na stránkach S.L.S. formulár na odosielanie záznamov priamo z webovskej stránky na e-mail, ale priame (on-line) zadávanie do databázy neplánujem ani cez registráciu. (kvôli rôznym vtipálkom, hackerom a iným úchylom).  Dátum vydania: 28. 1. 2004  Autor: SJP  

Copyright SJP, © 2019 S.S.S. ver. 1.0 Stránka vytvorená za 0.00 sekúnd 
S.L.S. beží na S.L.S. používa S.L.S. používa S.L.S. používa S.L.S. beží na