Vitajte v databáze Speleologickej literatúry Slovenska sobota, 14. december 2019, 18:51 SEČ  

Hľadanie Prechádzať Zmeny Pomoc Štatistika O SLS Adresy
Úvodná stránka
O SLS ?
Úvodné slovo
Ako prispieť
Prispievatelia
Software


  Úvod - čo, prečo, na čo a za čo   

S.L.S. - databáza Speleologickej literatúry Slovenska obsahuje záznamy článkov, odborných a výskumných správ, rukopisov, kníh a ďalších publikácií, ktoré

  • súvisia s prieskumom, výskumom, ochranou alebou využitím jaskýň a priepastí na území Slovenska,
  • súvisia s históriou a súčasným rozvojom slovenského jaskyniarstva,
  • ktoré majú iba okrajový vzťah k jaskyniam, jaskyniarstvu, jaskyniarom a krasu vôbec.
S.L.S. vznikla spontánne v priebehu viacerých rokov ako vedľajší produkt mojho speleologického bádania z kúskov papiera nejrôznejšieho pôvodu počarbaných citáciami na článok alebo správu, ktorú sa vraj oplatí objaviť a vykopať z knižnice alebo z archívu. Prvému zverejneniu na Internete predchádzalo preverovanie údajov citácie, najlepšie priamo v príslušnom čísle časopisu, a keď už som držal časopis v ruke, doplnil som aj ostatné články, o ktorých som sa usúdil, že by možno niekde niekoho niekedy mohli zaujímať. Výrazný zdroj literatúry som získal v publikácii Pavla Bellu a Petera Holúbka: Zoznam jaskýň na Slovensku, Dokumenty MŽP, vydali MŽP SR, SMOPaJ a SSS, Bratislava 1999, ktorým týmto uprímne ďakujem za ich prácu. Vo trial verzii obsahuje S.L.S. len časť citácií z najdostupnejších zdrojov - odborných časopisov a správ a iba najzákladnejšie údaje. S.L.S. nie je ukončený projekt. Ďalší rozvoj predpokladám v troch smeroch
  1. postupné doplňovanie záznamov z nespracovaných zoznamov a preverovanie odkazov článkov na staršiu literatúru,
  2. spracovanie a upresnenie údajov v uložených záznamoch, predovšetkým polí zoznam lokalít, abstrakt a zoznam kľúčových slov,
  3. implementácia ďalších služieb databáze, napríklad rôzne formáty výstupu.

Snívam aj o iných možnostiach, napríklad
  • do tvorby databázy by sa zapojili ďalší skúsení jaskyniari a odborníci
  • viedlo by sa pole citácií, t.j. kde bol článok citovaný,
  • S.L.S. by sa vydalo na CDROMe
  • spracovali by sa aj novinové články a príspevky v komerčných a bulvárnych časopisoch.
Lenže času ostáva tak málo (a roboty s vyhľadávaním článkov tak veľa). Ako už bolo naznačené, S.L.S. je amatérsky projekt a autor je profesionálne činný v úplne inej jaskyni, preto aj modernizácia bude zrejme postupovať pomalu a nepravidelne. A samozrejme čas (a počítadlo prístupov) ukáže, nakoľko je databáza S.L.S. užitočná a koľko ochotných pomocníkov sa nájde.

Osobne dúfam, že databáza Speleologickej literatúry Slovenska Vám prinesie nielen zábavu, ale aj úžitok a uľahčí prácu pri hľadaní potrebnej literatúry pre prípravu článku, štúdium alebo iba poznávanie podzemných krás Slovenska. A pokiaľ zatúžite odvďačiť sa autorovi S.L.S., citujte databázu S.L.S. vo svojich prácach. Alebo odložte lahev dobrého vína.  Dátum vydania: 25. 1. 2004  Autor: SJP  

Copyright SJP, © 2019 S.S.S. ver. 1.0 Stránka vytvorená za 0.00 sekúnd 
S.L.S. beží na S.L.S. používa S.L.S. používa S.L.S. používa S.L.S. beží na