Správa o činnosti THS ústavov SAV v Košiciach za r. 2008

Správa o činnosti THS ústavov SAV v Košiciach za r. 2009

Správa o činnosti THS ústavov SAV v Košiciach za r. 2010

Správa o činnosti THS ústavov SAV v Košiciach za r. 2011

Správa o činnosti THS ústavov SAV v Košiciach za r. 2012

Správa o činnosti THS ústavov SAV v Košiciach za r. 2013

Správa o činnosti THS ústavov SAV v Košiciach za r. 2014

Správa o činnosti THS ústavov SAV v Košiciach za r. 2015

Správa o činnosti THS ústavov SAV v Košiciach za r. 2016