Základné informácie
Správy o činnosti
Informácie podľa zákona 546/2010 Z.z.
Verejné obstarávanie
Telefónny zoznam

Kongresové centrum SAV, Smolenice
Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná

Slovenská akadémia vied, Bratislava
Slovenská akadémia vied, Košice