THS ústavov SAV v Košiciach je servisnou organizáciou SAV, ktorá zabezpečuje pre vedecké organizácie SAV v Košiciach hospodársko-správnu agendu, a to najmä v oblasti finančníctva a rozpočtovníctva, personálnej, technicko-prevádzkovej a právnej oblasti, ako aj agendu verejného obstarávania a zahraničných ciest.

 

Tieto agendy spracúva pre tieto organizácie SAV:

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Neurobiologický ústav SAV

Parazitologický ústav SAV

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV

Ústav geotechniky SAV

Ústav materiálového výskumu SAV

 

Pod THS ústavov SAV v Košiciach je organizačne včlenené aj detašované pracovisko Kongresové centrum ACADEMIA SAV, Stará Lesná, 059 60 Tatranská Lomnica.

 

Riaditeľka:     JUDr. Glória Gajdošová

E-mail:            gajdos(at)saske.sk

Tel:                  055/ 7922101

Fax:                 055/ 7922117

IČO:                00111643

DIČ:                2020764559

IČ DPH:           SK 2020764559

 

Sekretariát:     Anna Regensbogenová

E-mail:            regene(at)saske.sk

Tel:                  055/ 7922112