Verejné obstarávanie THS ústavov SAV v Košiciach 

        Oznámenie o konaní otvárania častí súťažných ponúk "Ostatné"

-      Podlimitná zákazka Multimediálna učebňa fraktografie a obrazovej analýzy – číslo výzvy 14966 – WYT zverejnená vo Vestníku č. 171/2013 - 03.09.2013 sa uskutoční 20.9.2013 o 10,00 h.

 

-      Podlimitná zákazka Software do Virtuálnej učebne výpočtového materiálového inžinierstva a meracie prístroje – číslo výzvy 16482 – WYT zverejnená vo Vestníku č. 197/2013 - 9.10.2013 sa uskutoční 29.10.2013 o 10,00 h.

 

-      Podlimitná zákazka Dodávka plynu pre THS SAV – číslo výzvy 18065-WYT zverejnená vo Vestníku č. 214/2013 - 1.11.2013 sa uskutoční 21.11.2013 (príloha).

 

-      Podlimitná zákazka Učebňa výpočt. materiál. inžinierstva, centrálne zabezpečenie počítačovej siete a optické pripojenie učební do LAN a internetu – číslo výzvy 17694 - WYT zverejnená vo Vestníku č. 209/2013 - 25.10.2013 sa uskutoční 18.11.2013 o 10,00 h.

 

-      Podlimitná zákazka Programové vybavenie virtuálnej učebne geotechniky a multimediálnej učebne pre doktorandov – číslo výzvy 1296 - WYT zverejnená vo Vestníku č. 14/2014 – 22.1.2014 sa uskutoční 10.2.2014 o 10,30 h.

 

 

Oznámenie o konaní otvárania častí súťažných ponúk "Kritériá"

-      Podlimitná zákazka Multimediálna učebňa fraktografie a obrazovej analýzy – číslo výzvy 14966 – WYT zverejnená vo Vestníku č. 171/2013 - 03.09.2013 sa uskutoční 23.10.2013 o 10,00 h.

 

-      Podlimitná zákazka Software do Virtuálnej učebne výpočtového materiálového inžinierstva a meracie prístroje – číslo výzvy 16482 – WYT zverejnená vo Vestníku č. 197/2013 - 9.10.2013 sa uskutoční 7.11.2013 o 10,00 h.

 

-      Podlimitná zákazka Učebňa výpočt. materiál. inžinierstva, centrálne zabezpečenie počítačovej siete a optické pripojenie učební do LAN a internetu – číslo výzvy 17694 - WYT zverejnená vo Vestníku č. 209/2013 - 25.10.2013 sa uskutoční 3.12.2013 o 10,00 h.

 

-      Podlimitná zákazka Dodávka plynu pre THS SAV – číslo výzvy 18065-WYT zverejnená vo Vestníku č. 214/2013 - 1.11.2013 sa uskutoční 10.1.2014 (príloha).

 

-      Podlimitná zákazka Programové vybavenie virtuálnej učebne geotechniky a multimediálnej učebne pre doktorandov – číslo výzvy 1296 - WYT zverejnená vo Vestníku č. 14/2014 – 22.1.2014 sa uskutoční 18.2.2014 o 10,00 h.

 

 

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk :

-      Podlimitná zákazka Software do Virtuálnej učebne výpočtového materiálového inžinierstva a meracie prístroje – číslo výzvy 16482 – WYT zverejnená vo Vestníku č. 197/2013 - 9.10.2013 (príloha)

 

-      Podlimitná zákazka Učebňa výpočt. materiál. inžinierstva, centrálne zabezpečenie počítačovej siete a optické pripojenie učební do LAN a internetu – číslo výzvy 17694 - WYT zverejnená vo Vestníku č. 209/2013 - 25.10.2013 (príloha)

 

-      Podlimitná zákazka Multimediálna učebňa fraktografie a obrazovej analýzy – číslo výzvy 14966 – WYT zverejnená vo Vestníku č. 171/2013 - 03.09.2013 (príloha)

 

-      Podlimitná zákazka Dodávka plynu pre THS SAV – číslo výzvy 18065-WYT zverejnená vo Vestníku č. 214/2013 - 1.11.2013 (príloha)

 

-      Podlimitná zákazka Programové vybavenie virtuálnej učebne geotechniky a multimediálnej učebne pre doktorandov – číslo výzvy 1296 - WYT zverejnená vo Vestníku č. 14/2014 – 22.1.2014 (príloha)

 

Zverejňovanie zadávania zákaziek v zmysle §9 ods 9 zákona 25/2006 Z.z. O VO v znení platnom od 1.7.2013

Motorové vozidlo Dacia Dokker Arctica (pdf, zverejnené 20.9.2013, zadanie najskôr 26.9.2013)

           

28.10.2013  verejný obstarávateľ najskôr po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na dodanie mäsa a mäsových výrobkov dodávateľom
Mäso Zemplín a.s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce a Mäso Fedák, Petržalská 1640, 060 01 Kežmarok.

 

28.10.2013  verejný obstarávateľ najskôr po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na dodanie mlieka a mliečnych výrobkov  dodávateľom
Inmedia, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen a PAS Bardejov s.r.o., Štefánikova 3163, 085 01 Bardejov.

 

28.10.2013  verejný obstarávateľ najskôr po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na dodanie mrazenej hydiny  dodávateľom
Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom a Sniežik s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra.

 

28.10.2013  verejný obstarávateľ najskôr po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na dodanie ovocia, zeleniny, zemiakov dodávateľom
Jozef Moňok – Jokrim, Zdoba 78, 044 41 Sady nad Torysou a Lujan Plus s.r.o., 059 36 Mengusovce č. 117.

 

8.11.2013  verejný obstarávateľ najskôr po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na Dodávku a montáž klimatizačných zariadení (príloha)

 

Správa o zákazke v zmysle §21 ods. 3 zákona 25/2006 Z.z. O VO 

 

-           Podlimitná zákazka Dodávka plynu pre THS SAV – číslo výzvy 18065-WYT zverejnená vo Vestníku č. 214/2013 - 1.11.2013 (príloha)

 

-      Podlimitná zákazka Software do Virtuálnej učebne výpočtového materiálového inžinierstva a meracie prístroje – číslo výzvy 16482 – WYT zverejnená vo Vestníku č. 197/2013 - 9.10.2013 (príloha)

 

-      Podlimitná zákazka Učebňa výpočt. materiál. inžinierstva, centrálne zabezpečenie počítačovej siete a optické pripojenie učební do LAN a internetu – číslo výzvy 17694 - WYT zverejnená vo Vestníku č. 209/2013 - 25.10.2013 (príloha)

 

-      Podlimitná zákazka Multimediálna učebňa fraktografie a obrazovej analýzy – číslo výzvy 14966 – WYT zverejnená vo Vestníku č. 171/2013 - 03.09.2013 (príloha)

 

 

 

 Archív