THS ústavov SAV v Košiciach ako povinná osoba v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z. zverejňuje týmto:

 

Povinne zverejňované zmluvy (§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z.)

 

Objednávky tovarov a služieb (§ 5b zákona č. 211/2000 Z. z.)

 

Faktúry na tovary a služby (§ 5b zákona č. 211/2000 Z. z.)