Správa o stave RPDK
Siná (1650 m n.m.) 
História RPDK

Aktuálne informácie

 

 

 

 

i

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Ústav experimentálnej fyziky SAV,  Košice

Katedra základov inžinierstva, Detašované pracovisko EF ŽU,  Liptovský Mikuláš

Matematicko-fyzikální fakulta UK, Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2


organizujú


v dňoch 18. - 20. 6. 2008

v hoteli  HUBERTUS vo Valticiach

 

XVII. Regionálnu práškovú difrakčnú konferenciu